Stravování

  • objednávkový nebo bez objednávkový systém s možností evidence a přidělování dotací
  • různé třídy dotací podle příslušnosti k firmě
  • on-line informace o objednávkách
  • on-line informace o vydaných jídlech
  • kreditní nebo debetní systém podle zatřídění strávníků