HW server

Hardwarový server

Program HWSrv poskytuje jednotné rozhraní pro připojené aplikace. Zajišťuje přístup k datovým koncentrátorům i terminálům připojeným na komunikační síť. Umožňuje tyto prostředky sdílet na lokální počítačové síti, případně komunikovat s více zařízeními současně.

HwSrv