Návštěvy

  • on-line řízení a evidence návštěv
  • časoprostorové přístupové modely – vymezení koridoru pro návštěvu
  • sestavy a exporty historie návštěv do .XLS, .HTML
  • přehled o přítomnosti / nepřítomnosti návštěvy v reálném čase